Műszaki-technikai kérdések, problémák, megoldások

 

Az elektroncsöves RH végfokozatok és a Collins-kör helyes működése 

 

Minél nagyobb a végcső anódárama, annál kisebb az optimális anódellenállás. A végcsöveknek háromféle üzemi állapotát különböztetik meg: alulfeszített, kritikus és túlfeszített üzemmód. Ez egyenes fordítása a „nyedonaprizsonnij, kriticseszkij, és perenaprizsonnij” módnak. Ez egy rossz fordítás, mert a túlfeszített azt sugallja a magyarnak, hogy túlterhelt. De ez nem igaz, mert a túlfeszített módban kicsi a cső anódárama, viszont a váltófeszültség csúcsértéke az anódon nagyon gyorsan eléri a tápfeszt. Vagyis van anódváltó feszültség, de kevés az anódáram. Emiatt a rezgési teljesítmény kicsi. A kritikus üzemmódban az anódáram és az anódváltó feszültség egyszerre éri el a lehetséges legnagyobb értékét, tehát itt a legnagyobb az anódkörben a rezgési teljesítmény - és nekünk pont ez kell - mert ez fog kimenni az antennára (a Collins veszteségét levonva). Az alulfeszített üzemmódban kevés az anódellenállás, ezért a csőben nagy áram folyik, de nem tud kialakulni elég nagy váltó feszültség az anódon. Ez megint azt jelenti, hogy a rezgési teljesítmény az anódkörben kicsi. Ugyanakkor a cső nagyon melegszik, mert nagy az anódáram, és rajta van az anódtáp feszültsége (plusz a kicsi anód váltó feszültség). Ez az üzemmód is rossz. A nomogramból az látszik, hogy az anód munkaellenállást két dolog alapján kell meghatározni. Az egyik az anód tápfesz (amennyit a cső kibír), a másik a maximális anódáram (amit a katód emittálni tud) Az anódáram mérő műszer és a szűrőkondik integrálják az anódáram impulzust a teljes periódusidőre, ezért a műszer nem az anódáram csúcsértékét mutatja, pedig a katalógusokban, karakterisztikákon ezt lehet leolvasni. Szerencsére a nomogramok alapján kiszámított munkaellenállás az anódáram átlagértékével számol, ami durván a harmad része a csúcsértéknek. A pontosság erősen függ a munkaponti beállítástól. Nagy nyugalmi áramnál az anódáram átlag értéke megnövekszik, míg „C” osztályban lecsökken. Ezért lehet jobb a végfok hatásfoka távíró üzemben, mint AB osztályú beállításban. Amikor anódáram folyik, az anód melegszik. Amikor a cső le van zárva, az anód hűlni tud. Vagyis az anódlemez integrálja a bevezetett energiát egy periódusra. Ebből is az látszik, hogy „C” osztályban nagyobb teljesítmény vezethető a csőbe, és több is jön ki. A szűrőelkóknak is több idejük van újratöltődni, tehát az anódfeszültség sem tud annyira lecsökkenni, visszaesni, mert rövidebb ideig van nyitva a cső. A dolog persze bonyolult, mert a csőtipustól függ, hogy mekkora nyugalmi áramtól kezdve jutunk a rácskarakterisztika egyenes szakaszára. Ez SSB üzemmód esetén nagyon fontos, mert a görbe karakterisztika termeli a nemkívánatos spektrális összetevőket a kimeneti jelben. Itt nem az alapjel harmonikusaira kell gondolni, mert egy 3.5-re hangolt Collins-kör teljesen jól csillapítja a 7 megás, vagy nagyobb frekis jeleket. Az a helyzet, hogy SSB esetén a hangfreki 3-4 kHz tartományban mindenféle frekvenciát tartalmaz, az operátor orgánumától függően és ezek a nem lineáris karakterisztika miatt keverési termékeket eredményeznek. Ha például a hangfrekiben van egy 1 kHz-es összetevő meg egy 2 kHz-es, akkor a keverés miatt 3 kHz-es jel is tud keletkezni. És ezt a Collins már nem tudja kiszűrni. Pedig 3 kHz-es összetevő nincs is a hangfrekiben! Ezek az idegen frekik megváltoztatják a hangot, sérül a harmónia, és érthetetlenné válik a beszéd. Ezért fontos hogy a cső karakterisztika lineáris szakaszán maradjunk a kivezérlési tartományban. Ilyen szempontból a GU81 nagyszerű cső. Amikor kinyit, attól kezdve igen egyenes a karakterisztikája. Vagyis kicsi nyugalmi áram mellett is lineáris végfok készíthető vele. Ellenpélda a GU43, ahol a max. anódáramnak a kb. a harmadát kell beállítani a jó linearitáshoz! Gondold el: ez kb 300 mA(!) vagyis a cső moduláció, meghajtás nélkül kb 900 W-ot disszipál a nyugalmi áramtól 3 kV anód esetén. A cső 1 kW anódveszteségű intenzív léghűtéssel. Az a röhej, hogy amikor elkezdjük hajtani, akkor a nyugalmi áram átlagértéke is lecsökken, tehát kihajtásnál csökken az anódra jutó teljesítmény. Ezért lehet kiszedni a csőből a 2 kW-ot a terhelésre, mert még így sem lépjük túl a megengedett 1 kW csőre jutó teljesítményt, pedig a bevezetett teljesítmény 3 kW körüli! Ezekből a dolgokból az is látszik, hogy mennyire fontos a végfok hatásfokának mérése, illetve kiszámítása. A hatásfok egyenletesen nő a kihajtás mértékével, és a kritikus üzemmódban éri el a maximumát. Vagyis az az amatőr aki azt hiszi, hogy csökkentett kihajtásnál kíméli a csöveit, nagyon téved, mert ettől romlik a hatásfok és jobban melegszik a cső! A hatásfok maximuma „C” osztályban π/4, ha ideális egyenessel helyettesítjük a rácskarakterisztikát. Mérni kell az anódáramot, tápfeszt és a kimenő teljesítményt. Ebből kiszámolható a hatásfok, a bemenő teljesítmény és a csövön fellépő teljesítmény. Van egy másik dolog is, ami a felső sávokon tapasztalható kimenő csökkenését magyarázza. Ha kicsi a megengedett anódáram egy csőre, akkor nagyobb munkaellenállás kell neki. Emiatt nagyobb induktivitású anódfojtó is kell, hogy ne söntölje a Collins-kört. A nagyobb induktivitású fojtónak nagyobb a saját kapacitása is, és így az anódon nagyobb lesz a kapacitás a föld felé. Amikor 28-on kiszámoljuk az optimális munkaellenálláshoz tartozó induktivitást a Collins-körre, általában olyan kicsi kapacitás kell az anód oldalon hozzá, ami a kiforgatott anódforgó mellett is meghaladja a szükséges kapacitást. Ilyenkor az amatőr lecsökkenti a Collins-tekercs induktivitását, hogy mégis legyen rezonancia. Ezzel viszont elcseszi az optimális illesztést, és alulfeszített módban fog dolgozni a cső. Romlik a hatásfok, túlmelegszik a cső.  

Van azért megoldás: az anódkör kapacitásának csökkentése. Az elmélet a következő: ha az anódköri kapacitás anód, szerelési fojtó kapacitásokkal, kiforgatott anód forgóval együtt például 70 pF, akkor ez a 70 pF kompenzálható. Ha a 70 pF-el párhuzamosan beiktatsz egy induktivitást aminek éppen akkora a reaktanciája 28 MHz-en mint a 70 pF kondinak, akkor rezonancia lesz, és ez azt jelenti, hogy a 70 pF anódköri kapacitást végtelennek látja a cső! Természetesen gondoskodni kell a DC leválasztásról egy akkora kondival, aminek az ellenállása 28 megán már elhanyagolhatóan kicsi. Természetesen 21 megán másik induktivitással lehet kihangolni a z anódköri kapacitást nullára, mert 21 megán a 70 pF-nek is más a reaktanciája. Ezt vákuum relékkel lehet megvalósítani a felső sávokon, és így elérhető a cső felső határfrekije. Másrészt nem kell foglalkozni a végfok fojtóval, mert minden sávon másik kompenzáló tekercs tölti be a funkciót, és csakis az adott sávon. Az anódfojtó így több részből áll, és minden sávon csak az oda szükséges induktivitás érvényesül. De persze ez bonyolultabb konstrukció. Én például a Mechlabor ML600-as adóját, a klub 2xGU80-as adóját úgy alakítottam ki, hogy csak 21 és 28-on van külön fojtó relézve, 14-en és alatta meg közös az anódfojtó a sávokon. A Mechlabor 2x4S040T végfoka eredetileg 20 megáig működött, de egy külön előlapra kivezetett yaxley-vel lehet választani 21 és 28 megát is. Ez most a 7MO-nál működik. Na ennyit a végfokok anódfojtójáról, meg egyebekről.

 Kőhalmi József HA5KJ

  

Figyelem!

Megszűnnek a rádióamatőr célú átjátszók eddigi üzemeltetési lehetőségei. Kegyelemdöfés. A vég kezdete?

 

Megszűnt a Hajdú QTC

A "Rádiótechnika" menü 6. pontjában új írásom olvasható a rádiókészülékek vételi zajának kérdéseiről.

A 7. pontban pedig a többszörös transzponálásról fejtem ki a véleményemet.

Megnéztem a honlap Visitor számlálóját, és örömmel tapasztaltam, hogy a látogatói szám elérte a 60.000-ik látogatót.

Minden amatőrnek köszönöm, akik meglátogatták a honlapomat.  

KID-nek KIT-et!  

Mindenféle téveszmék, koncepciós elméletek keringenek arról, hogy miért is csökken a rádióamatőrök száma, nincs utánpótlás, a fiatalokat inkább a számítógép köti le, mintsem az „elavult, ósdi” rádiózás. 

Nos, mindez csak féligazság, mint sok minden. 

Nekem szilárd meggyőződésem az, hogy minden fiatal „rádióamatőrt” az érdeklődése szintje és témája szerint kell segíteni a rádiózás megszerettetésében. 

Azonban a leghatásosabb az, ha forszírozzuk a technikai oldal felől való megközelítést. Ha a fiatal kezébe elektronikus alkatrészeket, szerszámokat és műszereket adunk – sokkal mélyebben megalapozódik benne az érdeklődés, állandóan keresi mindennek az okát, s az újabb és újabb technikai feladatok elvégzésére ösztönzi őket. Emellett persze csepegtetni kell a rádiózás egyéb szükséges ismereteit is, módjával. Az egyes tudnivalók arányait a mindenkori érdeklődési irányultság határozza meg. A valamikori rádióklubokban, iskolai szakkörökben élénk munka folyt, onnan kerültek ki a ma működő rádióamatőrök többsége is. 

Nem egy fiatalnak egész életpályáját határozta meg a rádiótechnika, még ha nem is közvetlenül e témában tanultak, vagy voltak foglalkoztatva. 

Szerintem még nem késő fordítani a helyzeten, de ehhez sajnos a jelenlegi politikai rendszer hozzáállása (inkább közömbössége), a természettudományos oktatás elsilányulása, a technikusi, mérnöki pályák iránti vonzalom csökkenése – sokban túlmutat a rádióamatörizmus helyzetén. 

Az értékrend megváltozott, a megélhetés, a foglalkoztatás válsága szinte taszítja a fiatalokat a műszaki pályáktól, mert ha már nem lehet mindenkiből jogász, akkor leginkább a szubkulturális csillogás lehetőségeiben mélyülnek el, annak minden társadalmi és erkölcsi következményével együtt. 

Ha az oktatás keretein belül ismét támogatást élveznének az iskolai szakkörök, a gyártók különféle moduláris, összeszerelhető készleteket, KIT-eket gyártanának, aminek elérhető árai lennének – sokban megfordulna a hanyatló tendencia. 

Nem kell messzire menni, külföldön sok kiváló példa létezik e tárgyban – nálunk az emberi gondolkodást uraló provinciális szemléletmód mindennek az akadálya. 

Persze, nem kell mindent felülről, kívülről irányítani, erőltetni. Ha a társadalomban újra felértékelődik a műszaki pályák renoméja, akkor az automatikusan megindítja az érlelődési folyamatokat. 

Ebben rejlik ma az internetes információterjesztés roppant jelentősége. 

A műszaki tudás iránti érdeklődés elég korán felébreszthető, erre a legalkalmasabb a gyermekkor.   

A rádióamatőr találkozókról

Nagyon régóta szerettem volna gondolataimat kifejteni – de vagy nem volt megfelelő ihletem, vagy írás közben „összetéptem” a papírlapot... 

Első alkalommal 1989-ben voltam rádióamatőr találkozón, még a Budapesti Műszaki Egyetemen. Mivel nem volt más alkalom, nem tudtam mivel összehasonlítani. Visszagondolva: inkább volt igazi rádióamatőr találkozó, mint sekélyes giccsparádé, agyonbörzézett, sokszor méltatlan és bizonytalan környezetben megrendezett izé… 

Nem lehet elvonatkoztatni a rádióamatőr találkozók színvonalát megjelenítési formáját a mai magyar rádióamatőr társadalomtól – magán viseli a devalváció, a válság minden bélyegét. 

Először is, nem kellene annyi helyen rádióamatőr találkozókat rendezni, mert egyértelműen elsekélyesedik, unalmassá és érdektelenné válhat – már csak emiatt is.

Az Alföldön túltengés van a találkozókból, míg a Dunántúlon jószerivel kettő van évente. A soproni találkozó sorsa látványosan megmutatta, ha elmennek a lelkes amatőrök, ellaposodik az egész. A hazai jövedelmi viszonyok, a közlekedés magas költségei sem járulnak hozzá a tömeges látogatottsághoz. A Burabu tündöklése és bukása külön történet, ami a MRASz jelenlegi állapotának a kórképe is egyben. 

De hol vannak az amatőrök? Az utóbbi tíz évben rohamosan hallgatnak el az állomások, "dobálják el" billentyűiket az amatőrök, utánpótlás hiányában elöregedett a rádióamatőr közösség, az utánpótlás a helytelenül értelmezett politika miatt (is) elsorvadt. A legfrissebb engedéllyel rendelkező állomások többsége – tisztelet a kivételnek – kritikán aluli ismeretekkel és tudással rendelkezik. 

A teljesen alulról történő szerveződés elve a rádióamatőr mozgalom esetében sajnos csődöt mondott. Ott, ahol a rádióamatőröket az ország műszaki hajtóerejének tekintik, polgári és katonai utánpótlását állami eszközökkel is segítik - ott bizony továbbra is virágzik a mozgalom. Irigykedve és fájó szívvel figyelem az orosz rádióamatőr mozgalom töretlen fejlődését – nálunk éppen az ellenkező folyamat zajlik. 

Nagyon jók (jók lennének) ezek az amatőr találkozók, ha a helyük, idejük és a szervezettségük jól sikerül. Hiszen itt ismerhetik meg az eddig csak az éteren keresztül, hangjuk alapján ismert amatőröket személyesen is. Rendkívül felháborodtam azon is, hogy úgy mennek el egymás mellett az amatőrök a találkozókon, hogy feltűnően látható megjelölés hiányában egyszerűen fel sem ismerik az éterben már évek óta ismert társaikat - mivel „szégyellve” a hívójelüket, még arra is lusták, hogy egy egyszerű papírfecnire felírják a hívójelüket, és kitűzzék az ingükre, hajtókájukra. Külföldön több helyen tapasztaltam, hogy a bejáratnál, ha nincs kijelölve az amatőr hívójele, csak belépődíjjal engedik be. Aki kéri, ott a helyszínen csinálnak neki egy kitűzőt, és azzal közlekedhet a találkozó egész területén. Nálunk valami ostoba szemlélet uralkodik e téren. Némely amatőr azt is hangoztatta, hogy: „engem kitűző nélkül is illik ismerni” - na, ez a nagyképűség netovábbja… 

Az is bosszant, hogy a találkozók többségében nem működtetnek legalább egy "hivatalos" rádióamatőr állomást, amely folyamatosan tudatná az éterben, hogy ott éppen egy találkozó zajlik, akit érdekel, összeköttetést létesíthet velük, esetleg emlék QSL lapot is kiadhatnának. 

A megfelelő környezet az egyik leglényegesebb dolog. Képzeljük el, ha éppen sokan vannak és nem tudnak megfelelően illemhelyet használni (sokszor nincs is), kezet mosni, vagy beállni fedél alá egy váratlan zivatar esetén – akkor milyen érzésekkel távozik a vendég? Voltam már olyan találkozón, amit szétvert a vihar…

 

 A rádióamatőr sávok rendeltetése

A sávban hallható beszélgetések alkalmával mindig felvetődnek olyan kérdések, amelyek arra utalnak, hogy a rádióamatőrök egy része nem rendelkezik kielégitő információkkal és tudással egyes műszaki problémákat illetően. Igaz, az "amatőr" kifejezés is arra utal, hogy az illető nem foglalkozás szerűen, hanem kedvtelésből foglalkozik a rádiótechnikával és a hozzá kapcsolódó műszaki problémákkal - de egyúttal azt is jelentheti, hogy tudását szüntelenül fejleszti - és amennyiben módja van rá - átadja mások számára is. Felfogás, hozzáállás, ambíció kérdése az egész.

A saját tudásom korlátaival is tisztában lévő rádióamatőrként - tapasztalataimmal megpróbálok a felmerült kérdésekben segíteni - elsősorban a saját tapasztalataim alapján, ill. a tudomásomra jutott információk megosztásával.

Ez a menüpont azért lett megnyitva, hogy ha hallok a sávban olyan gondolatokat, amelyek "megérnek egy misét", akkor megpróbálok én is hozzáfűzni valamit.

Felhívom a figyelmet még valamire. A rádióamatőr sáv többek között kifejezetten ezeknek a műszaki problémáknak a megbeszélésére való!

....és nem a sokszor hallható sztereotip sablonok, frázisok, ostobaságok hangoztatására.

 Az aktuális téma (kis ideig fenn lesz ezen a helyen is)

 

Politika és vallás a rádióamatőr frekvenciákon 

A rádióamatőr szellemiségnek, a HAM Spirit-nek a története során a politikai szembenállás és a vallási problémák okozták mindig a legválságosabb időszakokat.  

Nem akarok mély történelmi okfejtésbe belemenni, mert nekem is van világnézetem, pártállásom, ami lehet (sőt biztos) – hogy másokban éppen olyan ellenérzéseket kelthet, mint amiket bennem keltenek mások politikai és vallási nézetei. 

Az egyetemes emberi haladás és a tudomány szüntelen fejlődése az, aminek a rádióamatőrök egymással való kapcsolattartásában a vezérelvnek kellene lennie.

Magam is megtapasztaltam, hogy addig, amíg egyes amatőrök nem hozták nyilvánosságra saját politikai és vallási identitásukat, addig szoros barátság fűzte őket össze mindazokkal, akikkel rádió összeköttetéseket létesítettek, műszaki kérdéseket beszéltek meg, tisztelve egymás országának szokásait, népi jellegzetességeit, hagyományait.  

Aztán, amikor a két világrendszer szembenállása fokozódott, érezhetően megnőtt a politikai, vallási propaganda erősödése, a másik fél lenézése, ócsárlása – sajnos a rádióamatőr frekvenciákon is. Erre bőven akadt példa minden oldalon, ha csak a QSL-lapokon ábrázolt témákról is ejtünk csak szót…  

Magam nem nagyon örülök, ha szüntelenül, állandó jelleggel politikai és vallási alkalmakból különféle versenyeket, aktivitásokat szerveznek – sokkal inkább elismerem, ha a rádiózás tudományának a történetében maguknak és nemzetüknek dicsőséget, elismerést szerzett személyek évfordulói, találmányaiknak a jubileumai alkalmából „zizeg” a mikrofon, vagy „döng a réz” az éterben.  

A nemzeti büszkeség túlburjánzásakor (és itt a túlburjánzás a kulcsszó) nem nagyon vesszük észre, hogy ez esetleg más népeket, más pártállásúakat és más vallásúakat bosszant, sőt kifejezetten feldühít.  

Legyünk büszkék nemzetünk tudósaira, mérnökeire, feltalálóira – mert alapos okunk van rá. Magyarország lélekszámához képest „fajlagosan” több ilyen elismerésre okot adó hazánkfiát adott a világnak – de ne feledjük, más népeknek is vannak elismerésre méltó, hasonló büszkeségeik, akik nem keveset adtak a világnak, csakúgy, mint a mieink.  

A mindenkori politika a legnagyobb veszély a rádióamatőrizmus számára. A történelmi távlatból szemlélt események – amennyiben dicsőséget hoztak a népek számára – akár névadók is lehetnek emlékversenyek, aktivitások, QSL lapok részére.  

Azonban a sávban hirdetni saját politikai, vallási hovatartozásukat – egyáltalán nem illik. Barátságok szakadhatnak szét egy pillanat alatt semmivé...

 Tévhitek az antennákkal kapcsolatban   

Nap, mint nap hallhatók a sávokban a különféle „antenna eszmefuttatások”, amelyeket sokszor csak igen higgadtan lehet minősíteni. Az, hogy valaki rádióamatőrnek mondja magát – azaz nem hivatásszerűen, hanem kedvtelésből foglalkozik vele – még nem jogalap ahhoz, hogy orbitális marhaságokat mondjon. Futószalagon, hiába szólnak neki, falra hányt borsó.   

Röviden foglaljuk össze:  

 1. Az antennának nincs SWR-je!   

Az SWR (Standing Wawe Ratio) azt jelenti, hogy állóhullám arány. Az állóhullámok a tápvonalakon alakulnak ki, elsősorban a rossz illesztések következtében.   

Az antennának van: 

 a.) rezonancia frekvenciája,   fo  [Hz] 

 b.)  sávszélessége,   B,  (Δf)  [Hz]

 c.) talpponti impedanciája, Z   [Ω]

  d.) induktív és kapacitív reaktanciája,  Xc, XL  (Ω)

  e.) és természetesen - méretei. 

 A rezonancia frekvencia az a, b, c, d és e értékekből adódnak, de elsősorban az antennának az adott lesugárzandó, vagy veendő frekvenciájának hullámhosszával arányos mennyisége. Ezen a frekvencián adja le a legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítményt, ill. szolgáltatja a legnagyobb jelet a vevőbemenet részére.  

Az elméleti antennahossz az adott frekvencia hullámhosszának felel meg, ill. annak egész számú többszörösének, ill. matematikai tört részének. (λ, λ/2, λ/4, 5/8λ, stb...) 

Az antenna hosszát befolyásolja az alkalmazott huzal, vagy cső átmérője is, ugyanis a nagyfrekvenciás áramok nem a vezető belső keresztmetszetében, hanem a külső felületén folynak (skin effektus), emiatt a sugárzó (ez az antenna nagyfrekvenciás alkotórészének a rádiótechnikai elnevezése) – mechanikailag kis mértékben lerövidül, vagy meghosszabbodik. (antenna típustól függően) 

 Az antennát emiatt „kell” csipkedni, vagy toldozgatni (egyébként nem feltétlenül), ha minél pontosabban meg akarjuk közelíteni a rezonancia frekvenciát. 

 Egy-egy antenna sohasem fog egy teljes amatőrsávot átfogni – emiatt célszerű a sávközépre (ill. a preferált sávszegmensre) méretezni az antennát. A Collins-rendszerű végfokokkal könnyedén lehet leilleszteni, félvezetős végfokoknál amúgy is „kötelező” az antenna illesztő egység. 

 Az antenna telepítésének a körülményei, módja legalább annyira visszahatnak az antennára, mint az előbb említett tényezők. Az elméleti hatásos magasság elérése csak keveseknek adatik meg, a környezet és az anyagi lehetőségek eleve behatárolják az antenna lehetséges típusát, telepíthetőségét, amit a jogi és műszaki korlátok tovább súlyosbíthatnak. Az amatőr leleményesség ilyenkor játszhatna szerepet – de ezzel sajnos nem sokan tudnak élni.

  2. Az antennák illesztése  

 Rossz SWR érték tehát akkor alakul ki, ha az antenna impedanciája és a levezető kábel impedanciája NEM ILLESZKEDNEK MEGFELELŐEN egymáshoz! Ezért van az, hogy "jó az SWR és még sem hallanak, amikor meg rossz az SWR - jobban hallanak"

 Ilyenkor nem ártana elővenni az elektrotechnikai tankönyveket, a "bibliát" és utána nézni, hol az ördögben is van a hiba?

 Az ördög a részletekben lakozik.

 Mind az antennáknak, mind az adóberendezéseknek van optimális ki- és bemenő impedanciájuk (az impedancia fogalma az elektrotechnika egyik fontos ismerete) – amely elméleti fogalmakat nem célom itt megtárgyalni. Számos irodalom áll rendelkezésre. (Az amatőrnek amúgy is teljesíteni kellene a HAM Spirit ide vonatkozó „előírásait” a szüntelen önképzésre és tanulásra vonatkozóan)

 (Különben is, állítólag az amatőrvizsgára fel kellene készülni, ha jók az értesüléseim). 

 Ezen túlmenően az adóberendezés jelét (adási nagyfrekvenciás teljesítmény) valamiféle tápvonalnak az antennáig oda kell szállítani, ill. a beérkező jeleket pedig a vevőberendezés bemenetére kell juttatni. Ezt legtöbbnyire ugyanaz az antenna és tápvonal biztosítja, főleg, amióta kifejlesztették az egy egységet képező adó-vevő berendezéseket – amelyek az angolszász elnevezésük összevonásával (transmitter és receiver – adó és vevő) a transceiver elnevezést kapták. (TCVR). 

 Ennek ellenére bizonyos esetekben a külön adó és külön vevő antennákat is alkalmaznak – de főleg az adóantennákra kell érvényesnek lenniük a kötelezően betartandó paramétereknek. (venni egy darab dróttal is lehet – HI) 

 Az antennák hullámellenállását az adóberendezés kimeneti impedanciájához illeszteni kell – ellenkező esetben az antennára kivezetett nagyfrekvenciás teljesítmény visszaverődik a végfokozatba és nem sugárzódik ki – ahol nem kívánt káros következményekkel is járhat. Ez csúcsra járatott végcsöveknél is káros lehet, de a félvezetős végfokozatok számára „garantáltan” végzetes következményekkel járhat.  

 Az illesztések megvalósítását az impedancia transzformálással lehet megoldani. Természetesen, adódhatnak olyan esetek, ahol az antenna impedanciája nem tér el jelentős mértékben az adó kimenet impedanciájától – ezért nem szükséges impedancia illesztést végezni – azonban ez az adott sáv teljes szélességére vonatkozóan már korántsem mindig igaz.  

 Tudni kell, hogy az adóberendezések kimenetén a rádiófrekvenciás teljesítmény rendszerint nagy áramokkal és viszonylag kis feszültségen jelenik meg – ami az 50 Ω (viszonylag alacsony impedancia miatt) adódik. Az antennákon azonban már típustól és a teljesítménytől függően, a feszültség komponens akár több kV nagyságú is lehet! 

(Ez könnyen kiszámítható a P = U . I, és a P = I² . R összefüggésekkel).  

 Az illesztő elemek (transzformátorok és tápvonalak) típusa, anyaga, elkészítési módja – hatalmas irodalommal rendelkezik – emiatt nem bocsátkozom részletekbe. 

 A sávokban megnyilvánuló „akadémiai értekezések” antenna, és illesztési ügyekben hemzsegnek a tárgyi tudás hiányától, a szakszerűtlen és az ide vonatkozó műszaki ismeretek meg nem lététől. Holott Karl Rothammel klasszikus könyve – nevezhetjük „bibliának” is – nagyon sok mindent a helyére tesz. 

 Csak hát olvasni, tanulni, legfőképpen megérteni kellene, és nem fecsegni a nagy a semmiről... 

 Az antennák elkészítéséhez tudás, és némi műszerezettség szükséges – valamint némi amatőr leleményesség is. Különmítosz leng a „gyári antennák” témakörében. Holott azok az antennák is manufakturális módszerekkel készülnek, nyilvánvaló, megfelelő konstrukciós és technológiai háttérrel – amihez az elszántabb amatőrök is hozzáférhetnek – s máris „gyári” lesz az antennájuk. 

Az eredményes antenna telepítéshez, beméréshez és felszereléshez elengedhetetlenül szükséges az előzetes tájékozódás és tervezés. 

 a.) Milyen frekvenciára (sávra) kell az adott antenna? 

 b.) Milyenek a telepítésre kijelölt környezet antennára történő esetleges ráhatásai? 

 c.) Meg vannak-e a szükséges műszaki és jogi feltételek? 

 d.) Magam készítem-e az antennát, vagy megvásárolom? 

 e.) Rendelkezem-e a minimálisan szükséges műszerezettséggel? (antenna mérő, GDO, analizátor, szignálgenerátor, stb.) 

 f.) Az antennám telepítése nem veszélyezteti-e a későbbiekben a saját – és mások testi épségét, biztonságát? 

 e.) Ha egyedül nem vagyok képes az antenna telepítésére (nem is ajánlott!), van-e alkalmas segítségem?

  

3. Az antennák és a rádióberendezések földelése 

  A jó földelésnek két fontos szerepe van: 

 a.) A jó földelés rádiótechnikai szempontból fontos „ellensúlya” az antennának. Csökkenti a zajt, növeli a rádiófrekvenciás jelszintet a bemeneten és megfelelően javítja a sugárzási karakterisztikákat. Egyes antennatípusoknál nem a fizikai értelemben vett föld az elsődleges ellensúly, hanem kifeszített rezonáns huzalok (egyébként galvanikusan azok is földelve vannak) A vízfelület is megfelelő ellensúly. 

 A villamos energiahálózat földelése nem mindig alkalmas rádiófrekvenciás földelés részére. Egy-egy épület egyébként földelt vízvezeték és távfűtési csőhálózata sok esetben megfelel rádiófrekvenciás földelésnek is – de nem minden esetben.  

b.) Ha egy antenna zivatar esetén földelve van, növelheti a közvetlen villámcsapás lehetőségét. Ezért célszerű a rádióberendezéshez közel, az épület külső falán egy fém csatlakozó dobozt kialakítani, amit rövid vezetékkel, alkalmas földelési megoldással leföldelünk. A földelt doboz megvédi a rádió bemenetét a sztatikus kisülésektől. Zivatar idején azonban célszerű az antenna csatlakozóját kicsavarni és az antenna végét távolabbra helyezni. Az antennák árbóca, amennyiben fémből van, természetesen leföldelhető. 

 A legfőbb cél: a rádióberendezés elhelyezésére szolgáló helyiségbe már ne is vezessük be a sztatikus feszültséget. Nem oda való ugyanis (HI)

   

Néhány tévedés a végfokozatok meghajtását illetően 

A tranzisztoros (félvezetős) végfokozatok elektroncsöves erősítőkhöz való illesztése nem egyszerű dolog, de nem is megoldhatatlan feladat.

Csupán tisztában kell lenni az alapkészülék (TCVR) kimeneti és az elektroncsöves erősítő (PA) bemeneti impedanciáival. 

A jól megépített félvezetős végfokozatokat 50 Ω kimeneti impedanciára készítik, amely közel van a félvezetők optimális kimeneti impedanciájához és a szokásos koaxiális kábel-impedanciákhoz – így a kimeneti illesztés a készüléken belül műszakilag viszonylag egyszerűen megoldható. 

A félvezetős végfokokat kimeneti aluláteresztő szűrők nélkül nem ajánlatos üzemeltetni. Ugyanis a szélessávú üzem miatt jelentős nagyságú felharmonikusok is keletkeznek, amelyek az alapfrekvencián egyébként rezonáns antennáról visszaverődve növelik a végfok disszipációt. Jelentős hőt termelve, növelik a gerjedés veszélyét és a félvezető munkapontjára is hatással lehetnek. 

Itt ugrik a majom a vízbe. 

Az elektroncsöves RH-erősítők zöme eltérő, többnyire magasabb bemenő impedanciákkal rendelkezik, rácsmeghajtás esetén 1...4 kΩközött, katódmeghajtás esetén is 50...400 Ω közötti impedanciák adódhatnak(csőtípus, paralel darabszám, kimeneti terhelés visszahatása, stb.) 

Ilyen esetekben a meghajtó berendezés és a végfok között jelentős SWR romlás szokott jelentkezni – ezért feltétlenül megfelelő illesztést kell megvalósítani. 

Erre az esetekre a szélessávú impedancia transzformátorok és a hangolható illesztés (ez utóbbit a félvezetős meghajtások esetén nem ajánlom),  jöhetnek szóba. Rossz hangolás esetén könnyen a mennyben találhatják magukat a végtranzisztorok – ha, ha a félvezetős végfok figyelő áramköre nem elég fürge, vagy elállították. 

Az SWR értéke nem a meghajtástól függ, hanem az illesztetlenségtől. Természetesen, ha nagyobb teljesítménnyel hajtunk meg egy illesztetlen végfokozatot, a nem megfelelő illesztés miatti változatlan SWR is arányosan több teljesítményt ver vissza. De ez nem SWR növekedés!

 Tehát: törekedjünk a megfelelő illesztésre. Ha az SWR 1:1,5, vagy ez alatt van, akkor nyugodtan használhatjuk az adott meghajtási módot. 

 

                                    In memoriam Hajdú QTC

 Megszűnt a Hajdú QTC. Néhány napja sugározta utolsó adását Kovács Pista, HAØKA amatőrtársunk.

Véget ért egy időszak, ami a társadalomban történt sok negatív változásnak a társadalmi szerveződésű mozgalmaknak, szervezeteknek a fokozatos és látványos elsorvadását tükrözi.
A QTC adásai, amelyeket először közvetlenül a MRASz Elnöksége hivatalosan szerkesztett és adott ki sugárzásra – tulajdonképpen egy olyan rádióamatőr média szerepét töltötte be, amely összefoglaló jelleggel értesítette a rádióamatőröket több rádióamatőr frekvencián is.
Érdekes volt megfigyelni, hogy miként változott az adások tartalma, időpontja, mindig érte valamilyen kritika az adások tartalmát – kezdve a „vonalas” korszaktól a legutóbbi időkig. Az adások szerkesztőinek jó szándékához nem férhetett kétség, sem még az MHSz létezésekor, sem azt követően.
Én annak idején dolgoztam egy híres nagyvállalat üzemi lapjában-rádiójában - mint olvasó szerkesztő - így jól ismerem egy-egy „orgánum” belső életét, az elvárásokat, a „tilos zónákat” – habár régebben itt-ott még bizony fellelhetők voltak a cenzúra bizonyos jelei – jó és rossz értelemben is. Sajnos, ma sem mondható el egy-egy média működéséről, hogy „frankó”
Az évekig derék és szorgalmas munkával szerkesztett QTC adásokat kicsit sűrűnek tartottam – a közelmúlt szervezeti változásait nem mindenben tükröző anyagok nem mindenben mutatták be valóságában a mai magyar rádióamatőr mozgalmat.
Sokan azt hinnék, hogy az írott sajtó egyszerű dolog. Egyszerű a frászt…ellenben a hangfelvételeket megfelelő minőségben és modulációra alkalmas műszaki paraméterekkel elkészíteni még bonyolultabb! A QTC-t nem sugározni volt a nehéz (habár néha elég „ciki” volt néhány adás minősége) – hanem szerkeszteni.
Értesüléseim szerint a QTC-t nagyon sokan nem is hallgatták – bevallom, én sem mindig. Ennek több oka is volt. Kerültem olyan helyzetekbe, amikor fizikai értelemben nem tudtam egyes adásokat meghallgatni, volt, amikor nem volt kedvem hozzá, volt, amikor felbosszantottak egyes elhangzó dolgok – de általánosságban, főleg, amikor már „Hajdú QTC” néven sugározták – elég gyakran szólt a QTH-n.
Megköszönve a QTC minden közreműködőjének eddigi munkáját, szomorúan köszönök el az évtizedek jellegzetes rádióamatőr műsorától… 

 

Gyöngyszemek  

...”digitális frekvencia”….(vajon az milyen lehet?)  

...„több kilowattos keleti állomások”….(honnan tudja az ipse eztet?)  

...”a neveletlen keleti szomszédok”… (és ezt is, miből állapította meg?)  

...”túl vagy modulálva 100 %-al”… (na, ez egy valódi műszaki marhaság)  

...”nem jó a dinamikája a modulációdnak”… (talán tudni kéne, mit jelet a „dinamika” fogalma)  

...” végén táplált zárt hurokantenna”…(vajon hol van a vége?)  

...5-9 plusz 20 débé vagy, de nem értem, mit is mondtál?”… 

...”5-9 plusz 60 dB-vel veszlek”… (ez igen!)  

...”érdekes, amikor jó az SWR-értékem, azt mondod, rosszabbul hallasz. Amikor meg azt mondod, hogy jól hallasz, akkor meg felmegy az SWR 1:3-ra…hogy lehet ez”… (talányos rejtély)  

...”érdekes, amíg beszéltél, hol erősebben, hol gyengébben hallottalak. Vajon mitől lehet ez?”… (valami apró gonosz rádiós törpe bemászott a rigbe és aljas módon csavargatja a hangerő szabályzó potenciométert)  

...”HiFi minőségben veszlek”… (rövidhullámon, SSB-n, brávó...)  

...”nagy a löketed”….(mindezt SSB üzemmódnál)”… deviancia maxima...  

...”végén táplált dipól”….(jujj!)  

...Delta lupp (sic!)...a „delta loop” ...az angolban hosszú „ú”-nak ejtjük a kettős „o”-t...de hogy a „p”-t miért kell megkettőzni, az rejtély... igaz, a magyar szubkultúr szlengben a japán az „jappán”, a klub az „klubb”...  

...”Jól tudlak vételezni”...aki ilyent mond, az a partnerét raktárkészletnek véli. Vételezni ugyanis a raktárakban szoktak, de azt megelőzi az anyagutalványozás…  

...”olyan kenvúdos hangod van” (meg „ájkomos, foxtangós”, hű, az angyalát, sőt egyenesen „jézusos”...)