A fél-hátulnézeten látszik a két miniatűr transzformátor, az egyik a hálózatból 7,6 V~ fűtőfeszültséget állít elő a csőnek, a másik visszatranszformálja a fűtőfeszültséget anódfeszültségnek. A függőleges négyszögprofil a szerkentyű mechanikai merevségét biztosítja